Անվադողերի պաշտպանության շղթաներ ստորգետնյա բեռնիչի համար